Zorg en ondersteuning

Het Goese Lyceum is een zorgzame school en we streven ernaar dat iedere leerling de juiste ondersteuning ontvangt. Het begeleiden van leerlingen is een voortdurend proces en strekt zich uit van de brugklas tot en met de examenklas. Wat een leerling nodig heeft staat hierbij centraal en er wordt intensief samengewerkt met leerlingen, ouders en school. We bieden ondersteuning op maat, rekening houdend met de draagkracht van de docenten en de mogelijkheden in de organisatie.

Wat betreft het bieden van ondersteuning kunnen wij veel en denken we in mogelijkheden, maar er zijn grenzen in wat haalbaar is. In sommige gevallen zijn we handelingsverlegen en kunnen we leerlingen niet plaatsen. Daarnaast bepaalt het aantal leerlingen in een klas met een ondersteuningsvraag vaak de zorgzwaarte en de reguliere leerlingen verdienen ook aandacht. Dit betekent dat wij, gezien het aantal aanmeldingen in combinatie met de zorgzwaarte, aan kunnen geven dat er geen mogelijkheid voor het plaatsen is op onze school.

Mentoren

De mentor is – naast de vakdocent – het belangrijkste aanspreekpunt voor de leerling en zijn of haar ouders. Iedere klas heeft een mentor. De mentor heeft het overzicht en is de spil in de begeleiding. Alle leerlingen hebben wekelijks een mentorles en hierin wordt onder andere aandacht besteed aan allerlei zaken zoals ‘leren leren’, plannen en groepsvorming.

(Motorische) Remedial Teaching

Leerlingen worden getoetst om te bepalen wat hun niveau van taal en rekenen is. Extra hulp wordt aangeboden in hulplessen als dat nodig blijkt. Er is een team voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Leerlingen met een verklaring kunnen individueel of in kleine groepen oefenen onder deskundige leiding. Leerlingen worden gescreend of ze in aanmerking komen voor motorische hulp. Motorische remedial teaching wordt gegeven door één van de docenten lichamelijke opvoeding.

Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor leerlingen bij wie thuis het Nederlands (voornamelijk) als tweede taal wordt gesproken is er NT2-begeleiding.

Talentbegeleiding

Er is talentbegeleiding voor leerlingen die veel tijd besteden aan sport, muziek, dans of toneel. De talentbegeleider begeleidt deze leerlingen in de combinatie van schoolwerk en hobby.

Samenwerkingsverband Oosterschelde regio

Het Goese Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio (SPVO). Dit samenwerkingsverband wil bereiken dat alle leerlingen uit deze regio optimaal profiteren van alle kansen op een goede schoolloopbaan die hen worden geboden In het bijzonder richten wij ons op die leerlingen die, door diverse omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben.

Contactpersoon:

Mw. Akke Tick, directeur
Stationspark 25
4462 DZ Goes

Telefoonnummer: 0113-220114
E-mailadres: a.tick@spvo-oosterschelderegio.nl
Website: spvo-oosterschelderegio.nl


School Ondersteuningsplan

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. Het is belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring van ouders en school komt de ondersteuning van een kind ten goede. Een volledige beschrijving van het ondersteuningsaanbod van onze school is vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

SOP locatie Bergweg 

SOP locatie Oranjeweg

Samenwerking extern deskundige

De school werkt samen met een multidisciplinair team, waarin school en hulpverleningsinstellingen met elkaar samenwerken. Het team komt met regelmaat bij elkaar, onder leiding van de zorgcoördinator van school. De samenwerkende partijen in het zijn: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD-arts), de leerplichtambtenaar, Schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

In het overleg wordt een antwoord gezocht op een individuele hulpvraag die de leerling, ouders en/of school betreft. De betrokken instanties denken vanuit hun expertise mee over mogelijke aanpak of oplossingen en dit kan leiden tot acties. Het is een hulpmiddel om te komen tot vroegtijdige, snelle en adequate handelingsadviezen voor de school, hulpverlening voor kind en gezin en/of afstemming tussen beide trajecten. Inbreng in het overleg gebeurt altijd met toestemming van ouders.

VMBO locatie Bergweg

Elk leerjaar heeft naast het mentoren team een intern begeleider. De intern begeleider ondersteunt de mentoren en waar nodig wordt een leerling individueel geholpen.

In het ondersteuningslokaal kunnen leerlingen onder toezicht werken en de ondersteuning ontvangen die is afgesproken met de leerling. Ouders zijn hierbij altijd betrokken.

Mavo/havo/vwo Locatie Oranjeweg

Leerlingen maken in de onderbouw jaarlijks een Cito-Vas toets. Scoort een leerling niet op het niveau waarop deze zou horen te functioneren, dan bieden we de leerlingen hulplessen aan. Hulplessen zijn er in de onderbouw voor Nederlands, Engels, wiskunde, begrijpend lezen en spelling.

 

Counselors

Binnen de school zijn counselors werkzaam. Deze hebben allemaal ook een lesgevende taak zodat de drempel laag is. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen een gesprek aangaan met een van de counselors. Ook ouders die zich zorgen maken over het functioneren van hun kind kunnen dit doen.

Oase

Sinds februari 2017 hebben we een interne time-outvoorziening. Leerlingen die gebruik maken van de Time Out ervaren het als erg prettig. Niet voor niets spreken ze liever van ‘Oase’ dan van ‘Time Out’. De Time Out wordt om uiteenlopende redenen gebruikt, bijvoorbeeld voor het controleren van schoolspullen, het maken van toetsen of het nemen van een rustmoment. Vooral de ‘Oasepas’ is voor leerlingen die stressmomenten ervaren een uitkomst: zonder vragen of opmerkingen kunnen zij de klas verlaten en de Oase binnenkomen. Doel is zo snel mogelijke terug naar de klas. Voor leerlingen en docenten is de ‘Time out’ een doeltreffende voorziening.

Rots en Water

De cursus “Rots en Water’ wordt gegeven door de LO-docenten.

Huiswerkbegeleiding plus (HWB+)

HWB+ is er voor een kleine groep leerlingen die extra aandacht nodig heeft. HWB+ wordt ondersteund door ambulante begeleiders en is zo een ‘traject op maat’ voor iedere leerling. Het wordt gegeven in een veilige omgeving met veel individuele aandacht. De zorgcoördinator bepaalt in overleg of leerlingen in aanmerking komen voor HWB+.

Maatwerk op de mavo/havo/vwo locatie Oranjeweg

Soms heb je voor een bepaald vak even wat extra uitleg nodig. In alle leerjaren kun je in overleg met je docent, voor een bepaald vak een maatwerkuur volgen. Je krijgt dan in kleine groepjes extra uitleg.

Contact

Vragen over de leerlingbegeleiding? Neem dan contact op met de zorgcoördinator van de locatie:

Vmbo locatie Bergweg: mw. A. Hoogesteger (a.hoogesteger@pontes.nl)

Mavo/havo/vwo Locatie Oranjeweg: mw. M. Koole (m.koole@pontes.nl)

 

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.